เกี่ยวกับเรา

โรงงานของเราในประเทศรัสเซีย
โรงงานและการผลิต
SAK WoodWorks ใส่ใจทุกกระบวนการการผลิต ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบการนำมาแปรรูป โดยใช้ไม่สนที่เจริญเติบโตในอากาศหนาวของทางภาคเหนือของรัสเซีย ที่มีอายุ 80-120ปีก่อนตัด ส่งผลให้เนื้อไม้ของเราหนาแน่น แข็งแรง

ดำเนินการผลิตโดยมีการควบคุมโดยช่างผู้ชำนาญด้านไม้สนยุโรป โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ในตลาดไม้สนยุโรปกว่า 15 ปี ทำให้เราได้พัฒนา นำความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม มาผลิตไม้แปรรูปที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน ในราคาที่เอื้อมถึง